EN / SV

Apple Developer Guidelines 2023

In App Purchase | Design | Review Process | appleguidelines

Apples Utvecklingsriktlinjer 2023

Med det ständigt föränderliga landskapet i App Store och dess användare har Apple implementerat riktlinjer för utvecklare att följa för att säkerställa att deras appar är säkra, av hög kvalitet och ger användare den bästa upplevelsen möjlig. En av de större riktlinjerna är relaterade till In-app-inköp (IAP).

In-app-inköp

In-app-inköp (IAP) tillåter användare att köpa extra digitalt innehåll från inuti appen. Detta kan vara allt från ytterligare nivåer av ett spel till digitala prenumerationer för innehåll. För att ett IAP ska godkännas av Apple måste det uppfylla vissa kriterier som att ha ett säkert betalningssystem, tydlig prissättning och en användarvänlig användargränssnitt. Dessutom kräver Apple att utvecklare har ett giltigt Stripe-konto och har integrerat Stripe i sin app för att bearbeta betalningar.

För att säkerställa att utvecklare följer Apples Utvecklingsriktlinjer 2023 har Apple implementerat ett antal åtgärder. Detta inkluderar mer detaljerade riktlinjer för IAP samt mer stränga krav för utvecklare att följa. Utvecklare måste också säkerställa att deras betalningssystem är säkra, att prissättningen är tydlig och lätt att förstå och att användargränssnittet är användarvänligt. Dessutom måste utvecklare ha ett giltigt Stripe-konto och ha integrerat Stripe i sin app för att bearbeta betalningar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan utvecklare säkerställa att deras appar är säkra och av hög kvalitet. Detta kommer att hjälpa till att skydda användare och ge dem den bästa upplevelsen möjlig med appen. Apple tillhandahåller också resurser för att hjälpa utvecklare att bättre förstå deras riktlinjer samt hur de ska implementeras i sina appar. Med rätt kunskap och förståelse kan utvecklare skapa en app som uppfyller Apples standarder och ger användare en bra upplevelse.

Summary

Apple Developer Guidelines for 2023 include stricter requirements for In App Purchases (IAPs), such as secure payment systems, clear pricing, and user-friendly user interfaces. Developers must also have a valid Stripe account and have integrated Stripe into their app in order to process payments. By following these guidelines, developers can ensure their apps are secure and of high quality, giving users the best experience possible.

Crossplatform