EN / SV

How much does it cost to build an app 2023?

How to build an app using crossplatform technologies | How to save time on development using agile principels | Integrate exisiting systems with rest

Hur mycket kostar det att bygga en app år 2023?

Att bygga en app år 2023 kan vara en dyr affär, med kostnaden som beror på appens komplexitet, antalet timmar som spenderas på utveckling och kostnaden för tredjeparts tjänster. Även om kostnaden för utveckling kan variera kraftigt, kan kostnaden för att upprätthålla och uppdatera en app vara ännu högre.

Hur man bygger en app med hjälp av plattformsoberoende tekniker

Plattformsoberoende tekniker som React Native, Flutter och Xamarin gör det möjligt för utvecklare att koda i ett enda språk och få appen att köras på både Android- och iOS-plattformar. Beroende på appens komplexitet kan det ta några veckor till några månader att bygga en app med hjälp av plattformsoberoende tekniker.

För att bygga en app med hjälp av plattformsoberoende tekniker måste utvecklare först bestämma vilket språk de ska använda för kodning. Populära val inkluderar JavaScript, TypeScript och Dart. När språket har valts kan utvecklare sedan börja arbeta på appens användargränssnitt och funktioner. Beroende på appens komplexitet kan ytterligare bibliotek och ramverk behövas för att bygga appen.

Det är viktigt att notera att att bygga en app med hjälp av plattformsoberoende tekniker inte nödvändigtvis betyder att den kommer att vara billigare än att bygga en nativ app. Medan kostnaden för utveckling kan vara lägre kan kostnaden för underhåll och uppdatering vara högre. Dessutom kan vissa funktioner inte vara tillgängliga på plattformsoberoende appar, såsom tillgång till vissa hårdvarukomponenter eller vissa användargränssnittselement.

Summary

Building an app in 2023 can be a costly endeavor, with the cost depending on the complexity of the app, the number of hours spent on development, and the cost of any third-party services. Cross-platform technologies such as React Native, Flutter, and Xamarin allow developers to code in a single language and have the app run on both Android and iOS platforms, however the cost of maintenance and upkeep may be higher than a native app.

Crossplatform