Ensam är inte stark. Vi väljer de bästa leverantörerna att samarbeta med för att kunna leverera den bästa upplevelsen åt dig och dina kunder.

Hos Crossplatform dikteras inte val av leverantörer och partners för mobilutveckling av några företagspolitiska skäl utan 100 % av bäst lösning för produkten.

Vilka är era behov? Används molnet (Cloud), befintliga system, etablerade teknologier eller senaste nytt? Vi hittar en strategi som passar er.

För mobil appar utvecklar vi som namnet anger multiplattform. Men vilka plattformar (Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows) är upp till er. Hur gamla versioner vill ni ge stöd för? Dessa frågor är en del av den plan vi hjälper er utforma.