Nedan beskrivs den sekretesspolicy vi har med våra kunder om inget annat avtalats.

Mot bakgrund att ovanstående företag, **Crossplatform Sverige AB** och **ert företag**, avser ingå samarbete tecknas nedan avtal om sekretess då uppgifter av konfidentiellt slag kan komma att lämnas.

1. Konfidentiell information

Konfidentiell information är information om företagen, oavsett slag, som kan komma att lämnas under parternas samarbete som berör kunskap, affärshemligheter eller annan information oavsett typ om vardera avtalsparten vars yppande kan komma att skada något av företagen.

2. Icke-konfidentiell information

Information som är allmänt veterlig, eller som avtalsparterna redan vet om varandra sedan innan samarbetets början, anses inte vara konfidentiell information.

3. Sekretessen gäller

Detta avtal om sekretess innebär att ingen utav avtalsparterna får lämna ut sådan konfidentiell information om varandra till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer.

4. Undantag från sekretess

Konfidentiell information kan dock ges ut om den ena avtalsparten tillåter den andra avtalsparten att göra detta, eller om myndighet beslutat att sådan information skall lämnas ut.

5. Återlämnande av konfidentiell information

Vid upphörandet av parternas samarbete skall konfidentiell information återlämnas. Återlämnande skall också ske om någon utav av avtalsparterna kräver detta.

6. Vite vid avtalsförbrytelse

Om någon utav av avtalsparterna bryter mot detta avtal om sekretess skall vite utgå med **belopp**.

7. Övrigt

**Om något bör tilläggas till avtalet kan detta skrivas här**.