Att bryta ner kostnaden för att bygga en app år 2023: En omfattande guide för entreprenörer och startups

cost of building an app in 2023

Innehållsförteckning

  När världen blir alltmer digital är det inte förvånande att bygga mobila applikationer blir en populär affärsverksamhet. Men det finns flera faktorer som entreprenörer och startups behöver överväga när de bygger en app år 2023.

  I denna omfattande guide kommer vi att bryta ner de olika kostnaderna för att bygga en applikation, belysa de faktorer som påverkar varje kostnad, typer av appar som kan byggas, apputvecklingsstadier, de funktioner som påverkar utvecklingskostnader, appdesignkostnader, app testning och kvalitetssäkringskostnader, appstart- och marknadsföringskostnader, underhålls- och uppdateringskostnader och slutligen, några verktyg och resurser som kan användas för att minska apputvecklingskostnader.

  Faktorer som påverkar kostnaden för att bygga en app

  Det finns flera faktorer som kan påverka kostnaden för att utveckla en app, inklusive:

  • Komplexitet av appen
  • Antalet plattformar appen ska lanseras på
  • Plats och kvalitet på utvecklingsteamet
  • Tiden det tar att utveckla appen
  • Funktioner som krävs av appen
  • Designkrav
  • Marknadsförings- och lanseringsplaner

  Att veta de faktorer som kan påverka utvecklingskostnaderna är avgörande när det kommer till planering och budgetering.

  Typer av appar och deras kostnader

  Appar kan klassificeras i tre kategorier - enkla, måttliga och komplexa appar. Kostnaden för att utveckla en app kommer att bero på vilken kategori den hamnar under.

  • Enkla appar: Dessa är appar med grundläggande funktionalitet, och de används vanligtvis för datainsamling, spel eller innehållsleverans. Kostnaden för att utveckla en enkel app varierar från 45 000 SEK (ca 4 350 EUR) till 225 000 SEK (ca 21 750 EUR).

  • Måttliga appar: Dessa appar är mer komplexa än enkla appar och kräver integration med tredjeparts-APIer eller databaser. Dessa appar kräver också anpassade funktioner och kan kosta var som helst från 225 000 SEK (ca 21 750 EUR) till 900 000 SEK (ca 87 000 EUR).

  • Komplexa appar: Komplexa appar är de med avancerade funktioner, som sociala medier eller e-handelsfunktioner. Dessa appar kräver full-stack-utvecklare, och kostnaden för att utveckla en varierar från 900 000 SEK (ca 87 000 EUR) till 4 500 000 SEK (ca 435 000 EUR) eller ännu mer.

  Apputvecklingsstadier och deras kostnader

  Apputvecklingsprocessen består av flera steg, var och en av dem kommer med sina egna kostnader. Dessa steg inkluderar:

  • Idégenerering: Detta är det initiala konceptstadiet för apputveckling och involverar brainstorming av idéer och skapande av ett projekträckvidd. Kostnaden för detta steg är vanligtvis minimal.

  • Prototypframställning: När du har en idé är nästa steg att skapa en prototyp, vilket vanligtvis kostar mellan 9 000 SEK (ca 870 EUR) och 90 000 SEK (ca 8 700 EUR), beroende på appens komplexitet.

  • Design: För designstadiet behöver du en grafisk formgivare för att skapa användargränssnittet (UI) och användarupplevelsen (UX), vilket vanligtvis kostar mellan 45 000 SEK (ca 4 350 EUR) och 270 000 SEK (ca 26 100 EUR).

  • Utveckling: Detta steg innebär faktisk kodning och kan kosta mellan 450 000 SEK (ca 43 500 EUR) och 2 700 000 SEK (ca 261 000 EUR), beroende på appens komplexitet.

  • Testning och kvalitetssäkring: Dessa steg är nödvändiga för att säkerställa att appen fungerar korrekt och inte har några buggar eller fel. Kostnaden för testning och kvalitetssäkring varierar från 45 000 SEK (ca 4 350 EUR) till 450 000 SEK (ca 43 500 EUR).

  Funktioner som påverkar apputvecklingskostnader

  Antalet och komplexiteten av de funktioner som krävs av en app är viktiga faktorer som bidrar till dess utvecklingskostnad. Här är några funktioner som kan påverka utvecklingskostnaderna:

  • Inloggnings- och registreringsfunktioner
  • Push-meddelanden

  Crossplatform