Actproof

Syftet med Actproof är att snabbt och effektivt kunna delge och återrapportera det som dagligen händer på ett projekt.

"Crossplatform är snabba, effektiva och mycket lojala, och vi har gjort en väldigt bra resa tillsammans."

Mattias Jansson projektledare Actproof

Actproof

Forts. Kundcase. Actproof och Crossplatform

Actproof är ett svenskt företag inom byggnadsindustrin, som har utvecklat en mobilapp för att snabbt och effektivt kunna delge och återrapportera det som händer och sker i ett projekt. Planering, tidrapportering, kontroller, rapporter och liknande är samlat i en och samma app, allt för att göra den dagliga hanteringen så enkel och effektiv som möjligt

Actproof

– Det fanns såklart olika system tidigare också, men inget samlat som fungerade bra. De var invecklade och daterade, så vi kände att det behövdes något nytt.Crossplatform har byggt en app som gör att alla inblandade vet vad som ska göras och när, och ser om det är gjort, och allt kan rapporteras och registreras direkt på plats ute i fält.

– Ett pågående projekt som vi har fått väldigt bra respons på. Håller även på meden molnbaserad webbversion nu. Crossplatform har visat vad dom går för och vi är jättenöjda.

Actproof

Fakta i fråga

Applikation: Actproof

Funktion: App för planering, rapportering och uppföljning av processerna på en entreprenadsite

Slutkund: Beställare, entreprenörer och andra aktörer i byggbranschen

Tidsperiod: Jan 21 - pågående

Uppdrag: Att bygga en mobilapp för enkel och effektiv hantering och styrning av olika entreprenadprojekt som kan användas i fält

Crossplatform