Medhelp

MedHelp Cares plattform för digital företagshälsa hjälper er till minskad sjukfrånvaro, friskare medarbetare och en hälsosammare arbetsplats.

"Medarbetarna på Crossplatform är otroligt duktiga och engagerade, och det tillsammans med affärsmässighet är guld värt."

MedHelp CTO Peter Wallin

Medhelp

Forts. Kundcase. Medhelp och Crossplatform

MedHelp är Sveriges ledande aktör inom sjuk- vårdsrådgivning. Bland annat stödjer de 500 före- tag och organisationer med lösningar för hantering av sjukfrånvaro och digital företagshälsa. Tjänster som spar pengar, fungerar som stöd och ger en bra överblick över företagens hälsodata.

Medhelp

Vi anlitade Crossplatform mycket tack vare deras duktiga och engagerade medarbetare och deras affärsmässighet. Jag kan absolut rekommendera dem som en värdefull partner i app-projekt. Crossplatform har utformat appen så att den fungerar smidigt för användarna, att arbetsgivaren får relevant information, och att hantering av ärenden ska bli så effektiv som möjligt .Crossplatform har en väldigt hög teknisk kompetens, och den här mycket kompetenta lösningen gör det betydligt enklare för våra kunder att hantera den här typen av ärenden.

Medhelp

Fakta i fråga

Applikation: Företagssidan

Funktion: Sjukanmälan

Slutkund: Svenska och internationella företag

Tidsperiod: Juni 2019 – Februari 2022

Uppdrag: Att skapa en smidig funktion för sjukanmälan, med projektplanering, uppbyggnad av infrastruktur, kodning, granskning, användarsupport etcetera.

Crossplatform