Tiny minds lab

Tiny minds lab är en app som är skräddarsydd för undervisning i förskolan. Det optimala stödet för pedagoger, rektorer och huvudmän som vill utveckla den pedagogiska kvaliteten. Verklig transformation nås bäst genom smart använda resurser, samarbete och välmående arbetslag. Tinky ger dig kontrollen över lärandet. I varje minut och för varje individ.

Tiny minds lab

Forts. Kundcase. Tiny minds lab och Crossplatform

Tiny minds lab är skapat för att ge välmående personal och bättre resultat. Stora fördelar som får betydelse långt in i framtiden.Därför erbjuder vi möjligheten att göra en förstudie i lugn och ro. Studien syftar till att kartlägga tidsvinster och beräkna hur stora besparingar det ger att jobba med effektiv planering, förenklade arbetsflöden och automatiserad dokumentation. Välj att prova med ett enda arbetslag eller med hela förskolan.

Tiny minds lab

– En utmärkt lösning för skolor och lärare som vill effektivisera sin verksamhet. Med den nya Tinky-appen har vi implementerat fler och smartare funktioner som gör skolarbetet ännu enklare. Crossplatform har utvecklat en app för att hantera och visualisera skolprocesser. Hur eleverna presterar, hur lektionerna fortskrider och hur lärare och elever kan interagera .

– Den nya appen är verkligen ett steg framåt. Med en modern och användarvänlig design, samt förbättrad funktionalitet, är det en fantastisk helhetslösning för skolor. Vi är mycket nöjda med resultatet.

Tiny minds lab

Fakta i fråga

Applikation: Tiny minds lab

Funktion: App för skolor, både för elever och lärare

Slutkund: Skolor

Tidsperiod: Våren 2021

Uppdrag: Att bygga en app för skolor och lärare som ger enkel och effektiv styrning och övervakning av Tinkys avancerade funktioner

Crossplatform